Priemyselné objekty

Medeko s.r.o

  JFM, s.r.o

  HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.

  Zberný dvor - Orlové

 

CHEMNI USIP, s.r.o.

FUSO Industries Ltd.